Rede XIANA

Actualidade

atrás

06.05.2015

A creación de empresas, e sobre todo de empresas de Economía Social, destaca como instrumento de inserción sociolaboral

Inícianse as accions de formación complementaria destiñadas á creación, desenvolvemento, diversificación, consolidación e control da xestión de empresas.

O autoemprego supón hoxe unha alternativa para facer fronte ao desemprego e evitar as tensiones socio-económicas que poden provocar outro tipo de medidas.

REDEXIANA2 prioriza así como ferramenta de loita contra a exclusión sociolaboral a posta en marcha de proxectos empresariales nos que se unen a viabilidade  técnica e financeira coa utilidade social dos mesmos, no so a través da ocupación dun posto de traballo senon coa creación de servicios de proximidade á ciudadanía.

Ao tempo, REDEXIANA2 fomenta a utilización de solucións e ferramentas tecnolóxicas para a mellora da calidade da producción e dos servizos e o incremento da fidelización e satisfacción da clientela. Adquírense así, competencias relacionadas có comercio electrónico que permitirán aos profesionales autónomos ou ás PYMES, desenvolver modelos de negocio electrónico sostibles e deseñar estratexias novedosas e eficaces para o comercio on-line.

© rede XIANA 2009 |  aviso legal